Przyłącza gazowe

Podłączenie budynku do sieci gazowej, to nie tylko kwestia wykonania podziemnego przyłącza. Najpierw bowiem musi powstać projekt instalacji, który oddaje się do zatwierdzenia zakładowi gazowniczemu. Jego przygotowaniem, jak również pracami realizowanymi na podstawie projektu, powinni zajmować się fachowcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje. Na pewno znajdziecie ich Państwo w naszej firmie, która do świadczonych usług podchodzi zawsze w niezwykle poważny i rzetelny sposób. Nie ulega wątpliwości, że przygotowywanie instalacji gazowej wymaga takiego właśnie nastawienia. Dzięki podjęciu współpracy z naszą firmą nie trzeba będzie udawać się do zakładu gazowniczego, w celu znalezienia osoby, która może zająć się projektem przyłącza gazowego. Szybko i sprawnie przygotujemy całą dokumentację, zawierającą plany zewnętrznej, a w razie potrzeby również wewnętrznej instalacji gazowej. Rozszerzenie projektu jest bowiem konieczne, jeśli pierwotnie nie uwzględniano podłączenia budynku do sieci gazowej i architekt nie brał tego pod uwagę.
Zaplanowanie trasy instalacji, średnicy rur i rodzaju urządzeń zabezpieczających, jest bardzo ważnym elementem wykonywania przyłącza gazowego. Jeśli projekt i wykonanie zewnętrznej instalacji, powierzy się jednej firmie, wówczas można spodziewać się, że wszystko będzie przebiegało sprawniej, szybciej i taniej. Same roboty obejmują rozbudowę sieci gazowej, przygotowanie instalacji i przyłącza na zewnątrz oraz przewodów wewnątrz budynku. Ważne jest to, aby były wykonywane zgodnie z oczekiwaniami gazowni, bo wówczas od razu zaakceptuje wykonane prace i wyrazi zgodę na odbiór tego medium. Gwarantujemy Państwu, że zlecając naszej firmie wykonanie przyłącza gazowego, możecie mieć pewność, że będzie odpowiadało wszelkim niezbędnym wymogom lokalnego zakładu gazowniczego oraz przepisom prawa energetycznego i budowlanego. Bez względu czy chodzi o doprowadzenie gazu do domu czy firmy, instalacja powinna być wykonana w sposób, który jest z nimi zgodny, a jednocześnie optymalny w danym przypadku. Konsultujemy to oczywiście z każdym klientem indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie osoby, które chcą zlecić zrobienie projektu oraz wykonanie przyłącza gazowego na terenie Zielonej Góry lub innej miejscowości województwa lubuskiego.

Mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.